Prolyte announcement

Vandaag werden wij in kennis gesteld dat Prolyte Group de continuïteit van het bedrijf en de productie niet verder kan garanderen. Een interne herstructurering heeft een grote impact gehad op de operationele organisatie van het bedrijf waardoor de financiële verplichtingen niet meer konden nagekomen worden.

Als distributeur van Prolyte Group willen wij in de eerste plaats ons medeleven betuigen aan alle medewerkers, leveranciers en collega-distributeurs van het bedrijf. 

Klantenservice door AED group

Vanuit AED group zullen wij er alles aan doen om de gevolgen voor onze klanten zo beperkt mogelijk te houden. Bestaande verkooporders die niet op voorraad zijn bij AED group zullen tot nader order niet kunnen uitgeleverd worden. Vanuit AED Rent zullen wij Prolyte klanten en collega-distributeurs voorrang geven om tekorten op te vangen met verhuur én verkoop van Prolyte producten uit de eigen AED verhuurvloot. Luxibel truss is eveneens onmiddellijk uit stock leverbaar.

Deze gebeurtenis heeft verder geen enkele impact op de eigen organisatie van AED group. Uiteraard zullen wij de verdere ontwikkelingen op korte termijn van zeer nabij opvolgen. Wij zullen vanuit onze positie als distributeur eveneens al het mogelijke doen om de continuïteit van het productsegment binnen een zo kort mogelijk tijdsverloop te garanderen. Binnen enkele weken zal AED group een oplossing kunnen bieden of een alternatieve productlijn voorstellen.

Wij blijven voor alle vragen hierover steeds tot uw dienst per mail op marketing@aedgroup.com.
 

Prolyte Announcement